top of page

PROJEKTI 

PROMOCIJA PEFC STANDARDA KROZ UMREŽAVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I PROMOCIJU ODRŽIVOG GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Projekat je fokusiran na promociju korištenja PEFC standarda/certificiranja putem različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, informisanje ciljne grupe privatnih šumoposjednika o mogućnostima i prednostima PEFC certificiranja, te zagovaranju povećane finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda/certificiranja kod donosioca odluka. 

Slika zaweb stranicu.PNG

Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini

Finansijer: Uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska

Period implementacije: 2023-2024. godina

Partneri u projektu:

 1. Udruženje privatnih vlasnika šuma „NAŠA ŠUMA“

 2. Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona

 3. Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj - IKOR 

 4. Inicijativa za šumarstvo i okoliš - FEA

IDENTIFIKACIJA, MAPIRANJE I SANIRANJE ILEGALNIH DEPONIJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINA: BUSOVAČA, TRAVNIK I NOVI TRAVNIK

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz saradnju sa Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta. Nastajanje ilegalnih deponija otpada je posljedica neodgovarajućeg odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva. Prisustvo ilegalnih deponija i neodgovarajućeg odlaganja otpada je općeprisutni problem u cijeloj Bosni i Hercegovini, a općine: Busovača, Travnik i Novi Travnik nisu izuzetak po tom pitanju. Lokalne zajednice i komunalna preduzeća ne posjeduju, sveobuhvatne, detaljne i ažurirane podatke koji se odnose na identificiranje, izradu spiska i mapiranje ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu. Sa druge strane ulazne informacije dobivene od strane Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i preduzeća šumarstva ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf koje gospodari državnim šumama na području Srednjobosanskog kantona ukazuju na značajan broj ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu, kako registriranih tako i novonastalih.

U skladu s tim partneri u projektu su odlučili da koriste informacije koje posjeduju javna komunalna preduzeća kao osnovu, te da se pristupi detaljnoj identifikaciji postojećih ilegalnih deponija otpada u cilju izrade detaljnog spiska ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik. U narednom koraku, nakon identifikacije ilegalnih deponija i izrade detaljnog spiska, pristupilo se mapiranju ilegalnih deponija otpada na način da su se korištenjem GPS uređaja snimile koordinate ilegalnih deponija i izvršila procjena količina, vrsta otpada i površina ilegalnih deponija otpada. Dobiveni podaci su se koristili da bi se napravila odgovarajuća detaljna digitalna mapa ilegalnih deponija otpada na području općina: Busovača, Travnik i Novi Travnik. Mape u digitalnom obliku su odštampane i distribuirane partnerima u projektu i zainteresiranim stranama.

U narednom koraku urađena je sanacija šest ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik, na način da su članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika u saradnji sa lokalnim stanovništvom, komunalnim preduzećima i ostalim partnerima u projektu izvršili prikupljanje, utovar i odvoz otpada na Regionalnu deponiju otpada Mošćanica u Zenici. Na lokalitetima koji su sanirani postavljeni su informativni panoi o finansijeru projekta, nosiocu projekta i partnerima u projektu i zabrani odlaganja otpada na saniranim lokacijama.

Nakon saniranja ilegalnih deponija otpada u saradnji sa partnerima u projektu i komunalnim preduzećima na području saniranih lokaliteta, lokalnom stanovništvu su podijeljene brošure (izrađene u okviru projekata) o štetnosti odlaganja otpada u šuma i na šumsko zemljište. Na saniranim lokalitetima gdje je bilo moguće podijeljene su kante za odlaganje otpada i organizirano je informiranje lokalnog stanovništva o proceduri odlaganja i odvoza smeća i uključivanje u organizirani vid prikupljanja i odvoza otpada.

U nastavku teksta se mogu preuzeti mape, spiskovi, plakati i brošure izrađeni u okviru projekata.

1 Mapa deponija otpada na podrucju opcin

Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača

Finansijer: Projekat je finansiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU Šumarstva i Poljoprivrede u okviru Projekta održivog upravljanja šumom i krajolikom finansiranog od strane GEF-a (Global Environment Facility)

Period implementacije: 2019. godina

Partneri u projektu:

 1. Općina Busovača

 2. Javno komunalno preduzeće Komunalac d.o.o. Busovača

 3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača

 4. Lovačko društvo „Zec“ Busovača

 5. Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača

 6. Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona

 7. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Travnik mapa.PNG

Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik

Finansijer: Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne, Kantonalna uprava za šumarstvo

Period implementacije: 2019-2020. godina

Partneri u projektu:

 1. Općina Travnik

 2. Javno komunalno preduzeće „Bašbunar“ Travnik

 3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Travnik

 4. Turistička zajednica SBK/KSB

 5. Udruženje Vlašić planet života

 6. Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB

 7. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

nOVI tRAVNIK.PNG

Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Novi Travnik

Finansijer: Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne, Kantonalna uprava za šumarstvo

Period implementacije: 2019-2020. godina

Partneri u projektu:

 1. Općina Novi Travnik

 2. Javno komunalno poduzeće „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik

 3. Javno preduzeće „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik

 4. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Novi Travnik

 5. Turistička Zajednica SBK/KSB

 6. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

bottom of page