top of page

JAVNI POZIV

Agrošumarstvo – održivo upravljanje poljoprivrednim i šumskim resursima uz veću ekonomičnost proizvodnje u borbi protiv klimatskih promjena

Organizacija Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea i Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona (u nastavku: Asocijacija), raspisuju Javni poziv za dodjelu sadnica (orah, kesten, trešnja) u okviru pilot implementacije agrošumarskih sistema. Javni poziv se upućuje svim sadašnjim i budućim članovima Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK da nominuju svoje poljoprivredne i šumske parcele pogodne za implementaciju koncepta agrošumarstva. Ograničena sredstva za dodjelu sadnica su osigurana u okviru projekta „Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima – Faza II“ finansiranog od strane Danske Vlade kroz DANIDA i CISU Fond za jačanje civilnog društva.

Agrošumarstvo predstavlja koncept sistematskog korištenja zemljišta i upravljanja u kojem se uzgaja drveće ili grmlje zajedno sa domaćim životinjama i/ili poljoprivrednim kulturama. Ovakva, integrisana, kombinacija poljoprivrede i šumarstva donosi mnogobrojne koristi koje se prvenstveno ogledaju u boljoj iskoristivosti resursa, očuvanju i povećanju biološke raznolikosti i smanjenju erozije zemljišta.

Agrošumarstvo može ponuditi veću produktivnost, ekonomske koristi i više raznolikosti u ekološkim dobrima i uslugama. Primjena ovog načina proizvodnje, između ostalog, ima i veliku ulogu u prelasku na održive načine proizvodnje i dugoročno gledano, ovakav koncept proizvodnje također bi pomogao i proizvođačima u ekonomskom smislu u vidu povećanja prinosa s obzirom na brojne koristi prema fizičko-hemijskim svojstvima zemljišta. Najveći naglasak u ovom pristupu je da članovi Asocijacije imaju direktnu korist za izdržavanje ili prihod u smislu korištenja i prodaje plodova, dok se kroz podizanje novih raznovrsnih sadnica doprinosi skladištenju ugljika i dugoročno ublažavanju i adaptaciji na klimatske promjene. 

Jedan od vodećih problema u šumarstvu, a posebno izražen među privatnim šumoposjednicima, je uniformisano korištenje privatnih šuma gdje je isključivo drvo priznato kao ekonomski vrijedan šumski proizvod, dok su ostale funkcije šume (ekološke, sociološke i kulturološke) i mogućnosti ostvarivanja ekonomske dobiti korištenjem nedrvnih šumskih proizvoda, npr. ekoturizam, lov i dr. zanemarene. Većina vlasnika privatnih šuma koriste šume samo za sječu drveta i to najčešće za ogrjev, dok je samo 20% privatnih šumoposjednika tržišno orijentisano. Stoga, posebna težnja je da se promijeni uniformni pristup u gospodarenju i iskorištavanju u privatnim šumama za dobrobit samih članova i društva generalno. 

Počnite već sada sa primjenom integrisanog koncepta šumarske i poljoprivredne proizvodnje i ostvarite finansijsku dobit uz osiguranje održivosti i budućnosti. Vrijeme je da iskoristimo zanemarene zemljišne površine i prirodne potencijale i resurse na ispravan način!

Na ovaj poziv mogu aplicirati svi članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK i oni koji se učlane u toku prijave na Javni poziv. Bodovanje će se vršiti prema odgovorima dostavljenim u Aplikativnom listu i ostaloj pratećoj dokumentaciji. Nakon ocjene svih prijava, komisija za ocjenu će pripremiti rang listu, a svi podnosioci prijava će biti obavješteni o ishodu putem javnog objavljivanja rezultata na web stranici Asocijacije privatnih šumoposjednika (https://www.aps-sbk.ba) i Inicijative za šumarstvo i okoliš (https://www.feasee.org).

Javni poziv je otvoren za slanje prijava od 28.12.2021 do 28.01.2022 do 17:00 časova, a rezultati Javnog poziva će biti objavljeni početkom februara 2022. godine. Za potrebe apliciranja na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 
Više informacija o samom pozivu i načinu apliciranja možete pronaći u dokumentu pod nazivom: Smjernice za podnosioce prijava koji možete preuzeti ovdje. 
 
Primite na znanje da će biti razmatrane samo prijave članova Asocijacije i privatnih šumoposjednika koji se odluče učlaniti u Asocijaciju u toku procesa odabira. Više informacija o Asocijaciji i kontakt osobi za učlanjene možete pronaći na web stranici Asocijacije: https:/www.aps-sbk.ba. Učlanjivanje je besplatno, a članarina se ne naplaćuje.
Asocijacija Privatnih Sumoposjednika SBK Billboard - 254x124cm - V2 - Previewa.png
bottom of page