top of page

O UDRUŽENJU

Udruženje “Asocijacija  privatnih šumoposjednika SBK” je osnovana 16. augusta 2018. godine kao samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona (SBK), radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova udruženja pod uvjetima određenim Zakonom o udruženjima i Statutom Udruženja.

 

Temeljni cilj Udruženja je da planskim udruživanjem i radom  privatnih šumoposjednika, kroz doedukaciju, treninge, razmjenu znanja i iskustva,  poboljša kvalitet i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi upravljanje i gospodarenje privatnim šumama na području SBK.

VIZIJA UDRUŽENJA

Udruženje “Asocijacija  privatnih šumoposjednika SBK” je profesionalna i uticajna organizacija koja uživa povjerenje i poštovanje prvenstveno privatnih šumoposjednika, ključnih interesnih strana/donosioca odluka i drugih segmenata društva te dovodi do ključnih i pozitivnih promjena u sektoru privatnih šuma u SBK ali i šire.

MISIJA UDRUŽENJA

Kontinuirano raditi na podizanju svijesti različitih ciljnih grupa o važnosti osnivanja i daljeg funkcionisanja Udruženja za  unapređenje statusa privatnih šumoposjednika,  unapređenje gospodarenja privatnih šuma kroz veći stepen iskorištavanja privatnih šuma i postizanje većih ekonomskih efekata  proizvoda iz privatnih šuma  te održivo upravljanje privatnih šuma za dobrobit privatnih  šumoposjednika, ali i cjelokupnog društva.

CILJEVI UDRUŽENJA

 1. Izgradnja udruženja na demokratskim principima, izgradnja imidža udruženja kao profesionalne organizacije i kontinuirana izgradnja povjerenja privatnih šumoposjednika  i drugih segmenata društva u asocijaciju;

 2. Predstavljanje i koordinacija interesa članova, razmjena iskustava i pružanje savjetodavne i druge pomoći;

 3. Očuvanje i promocija općekorisnih funkcija/ekosistemskih usluga privatnih šuma te predlaganje mjera za zaštitu/sanaciju svih komponenti šumskih ekosistema;

 4. Edukacija i podizanje svijesti privatnih šumoposjednika i drugih segmenata društva po pitanju odgovornog/održivog  i  unaprijeđenog upravljanja i iskorištavanja privatnih šuma;

 5. Pomoć pri iskorištavanju šuma u smislu bržeg i efikasnijeg organizovanja samog procesa (logistike) i minimalizacije troškova;

 6. Diverzifikacija šumskih proizvoda i povećanje ekonomske dobiti od šumskih proizvoda iz privatnih šuma i unaprijeđen pristup (novim) tržištima;

 7. Približavanje evropskim standardima i omogućavanje dobivanja novih i različitih finansijskih/materijalnih sredstava i projekata;

 8. Pomoć u ostvarivanju prava privatnih šumoposjednika, te njihovo prepoznavanje kroz zakonsku legislativu;

 9. Pomoć u umrežavanju i izgradnji partnerstava sa javnim, privatnim i nevladinim sektorom.

RUKOVODSTVO

Upravni odbor:

 1. Slaviša Čavara

 2. Ljubo Marković

 3. Jako Čavara

 4. Belkisa Merdan

 5. Žarko Krilić

 

Predsjednik upravnog odbora - Slaviša Čavara

Podpredsjednik upravnog odbora - Ljubo Marković

Nadzorni odbor:

 1. Edin Mekić

 2. Slaven Petrović

 3. Ljiljana Čavara

 4. Nedjeljko Krilić

 5. Robert Krišto

 

Predsjednik skupštine: Ivan Marinić

Podpredsjednik skupštine: Semir Bejtić

Sekretar: Vladimir Jurišić

NAŠI PARTNERI

dfeLogo.png
fea-logo.jpg
bottom of page