top of page

FOTOGALERIJA

Druga  godišnja skupština Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK
23.12.2019.
Savjetodavne usluge i terenski radovi za članove Asocijacije
Februar, 2020.
Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija  na šumskom zemljištu na području općine Novi Travnik, Novembar 2019. 
Sastanak sa zainteresiranim stranama Travnik, 11.12.2019. 
Sadnja sadnica japanske trešnje u dvorištu Osnovne i Srednje škole Busovača 07.11.2019.
Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija  na šumskom zemljištu na području općine Busovača
Maj 2019. godine
Edukacija - Pisanje prijedloga projekata za članove Asocijacije
21.11.2019.
Radionica: Theory of change
Maj 2019. godine
Studijsko putovanje u Hrvatsku i Sloveniju 
29.11.-01.12.2018
Edukacija - Prava i obaveze privatnih šumoposjednika u SBK
18.10.2018.
Finansijski i pravni aspekti funkcioniranja Asocijacije privatnih šumoposjednika 15.11.2018.
bottom of page