top of page

ASOCIJACIJA PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

WEB PREZENTACIJA

MISIJA

Kontinuirano raditi na podizanju svijesti različitih ciljnih grupa o važnosti osnivanja i daljeg funkcionisanja Udruženja za  unapređenje statusa privatnih šumoposjednika, unapređenje gospodarenja privatnih šuma...

VIZIJA

Udruženje “Asocijacija  privatnih šumoposjednika SBK” je profesionalna i uticajna organizacija koja uživa povjerenje i poštovanje prvenstveno privatnih šumoposjednika, ključnih interesnih strana / donosioca... 

CILJEVI
  1. Izgradnja udruženja na demokratskim principima, izgradnja imidža udruženja kao profesionalne  organizacije i kontinuirana izgradnja povjerenja privatnih šumoposjednika i drugih segmenata društva u asocijaciju;

 

O NAMA

Udruženje “Asocijacija  privatnih šumoposjednika SBK” je osnovana 16. augusta 2018. godine kao samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona (SBK), radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova udruženja pod uvjetima određenim Zakonom o udruženjima i Statutom Udruženja.

Girl Using Laptop
informativno edukovani portal

Pristupite informativno-edukativnom portalu Asocijacije sa nizom korisnih kurseva, prezentacija i video materijala. Pronađite sadržaje od Vašeg interesa, ostavite komentare, potaknite diskusiju. Dobrodošli!

contact

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija privatnih šumoposjednika

Srednjobosanskog kantona

 

Predsjednik Udruženja: 

g. Slaviša Čavara

mob: +387 63 557 027

Adresa: Alekse Šantića bb

Busovača 72 260

e-mail: asocijacijapssbk@gmail.com

bottom of page