top of page
Search
  • Admin

Održan završni sastanak Programa Jačanje zajednica kroz demokratsko upravljanje prirodnim resursima

Na Vlašiću je 20. i 21.12.2021. godine održan završni sastanak Programa „Jačanje zajednica kroz demokratsko upravljanje prirodnim resursima“. U okviru Programa su provedene sljedeće aktivnosti: promovirana je važnost organizacije i mobilizacije privatnih šumoposjednika i unaprijeđeno i održivije gospodarenje privatnim šumama, pomognuto je osnivanje Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona i kontinuirano rađeno na njenom kapacitiranju kroz različite vrste treninga za ključno osoblje Asocijacije i kroz organiziranje studijskog putovanja u zemlje regiona, proveden je niz kampanja podizanja javne svijesti o značaju privatnih šuma za okoliš i društvo i važnost održivog upravljanja i gospodarenja ovog resursa, provođena su različita istraživanja i izrađeno nekoliko važnih dokumenata i studija vezanih za ova pitanja, organiziran je niz sastanaka sa donosiocima odluka i ključnim zainteresovanim stranama i promovirana je dobra praksa i inovativne i praktične metode i web i IT alati.


Za članove Asocijacije privatnih šumoposjednika organizirana je edukacija na teme: Dobre prakse i trendovi u gospodarenju privatnim šumama u drugim evropskim zemljama i Mogućnosti primjene koncepta agrošumartva na području Srednjobosanskog kantona. Jedan od načina da se unaprijedi gospodarenje šumskim resursima je kroz primjenu koncepta agrošumarstva kojim bivaju zadovoljene potrebe za poljoprivrednom proizvodnjom uz očuvanje ili podizanje novih šumskih zasada. Agrošumarstvo predstavlja koncept sistematskog korištenja zemljišta i upravljanja u kojem se uzgaja drveće ili grmlje zajedno sa domaćim životinjama i/ili poljoprivrednim kulturama. Ovakva, integrisana, kombinacija poljoprivrede i šumarstva donosi mnogobrojne koristi koje se prvenstveno ogledaju u boljoj iskoristivosti resursa, očuvanju i povećanju biološke raznolikosti i smanjenju erozije zemljišta. Na ovaj način se može ponuditi veća produktivnost, ekonomske koristi i više raznolikosti u ekološkim dobrima i uslugama. Primjena ovog načina proizvodnje, između ostalog, ima i veliku ulogu u prelasku na održive načine proizvodnje i dugoročno gledano, ovakav koncept proizvodnje također bi pomogao i proizvođačima u ekonomskom smislu u vidu povećanja prinosa s obzirom na brojne koristi prema fizičko-hemijskim svojstvima zemljišta.


Na završnom događaju su sumirani ključni rezultati i naučene lekcije, pokrenut dijalog o daljoj sudbini Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona bez finansijske podrške donatora, te diskutovano o perspektivama razvoja Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK.
12 views0 comments

Comments


bottom of page