top of page
Search
  • Admin

USPJEŠNO REALIZIRANA AKCIJA ČIŠĆENJA I SANIRANJA ČETIRI DIVLJE DEPONIJE NA PODRUČJU OPĆINE BUSOVAČA

Tijekom prošle sedmice uspješno je organizirana i realizirana akcija čišćenja četiri divlje deponije na šumskom zemljištu na području općine Busovača. Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem Komunalac d.o.o. Busovača, ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača, općinom Busovača, Lovačkim udruženjem „Zec“ Busovača, Udruženjem za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača, Kantonalnom upravom za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i Inicijativom za šumarstvo i okoliš u okviru projekta: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača, a koji je finansiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU šumarstva i poljoprivrede je uspješno organizirala i realizirala akciju čišćenja 4 divlje deponije na području općine Busovača.


Očišćene su i sanirane deponije na sljedećim lokalitetima: Milavice, Tisovac, Krčevine-Barica i Putiš-Dvor na način da su smeće i otpad prikupljeni, utovareni (ručno i mašinski) i odvezeni na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.

U narednom periodu u cilju unapređenja svijesti građana općine Busovače o štetnosti odlaganja otpada u šume i na šumsko zemljište bit će distribuirana brošura razvijena u okviru projekta, a koja se odnosi na negativne efekte odlaganja otpada u prirodu i nastajanja divljih deponija. Pored toga izvršit će se distribucija izrađenih mapa koje prikazuju lokacije divljih deponija (sa GPS koordinatama) na području općine Busovača sa procijenjenim količinama otpada za svaku deponiju.Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona ovim putem želi da se zahvali svim partnerima u projektu i građanima koji su učestvovali u akciji čišćenja i saniranja divljih deponija. Nadamo se da će ovo postati ustaljena praksa koja će u dogledno vrijeme dovesti do toga da se saniraju sve divlje deponije na području općine Busovača. Kao odgovorni građani smanjimo štetan utjecaj smeća i otpada na okoliš kroz organizirano odlaganje otpada. Čist okoliš naša je odgovornost i obaveza.39 views0 comments

Comments


bottom of page