top of page
Search
  • Admin

U okviru promotivne kampanje o značaju privatnih šuma u Busovači postavljeno igralište za djecu

U toku augusta i septembra 2020. godine nevladina organizacija fea (Inicijativa za šumarstvo i okoliš) zajedno sa Asocijacijom privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona provodi Kampanju za podizanje javne svijesti o značaju šuma (sa posebnim naglaskom na privatne šume) u Srednjobosanskom kantonu. U okviru kampanje je zamišljena postavka igrališta za djecu (napravljenog od drveta iz privatnih šuma) sa interesantnim činjenicama o šumi (infografikom) za edukaciju i podizanje svijesti građana i djece o značaju šuma. Kao pilot područja za provođenje Kampanje za podizanje javne svijesti o značaju šuma odabrane su tri općine: Busovača, Travnik i Jajce.


Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz zajedničku saradnju zajedno sa općinom Busovača i Osnovnom školom "Busovača" u augustu 2020. godine odabrala dvorište Osnovne škole Busovača za postavljanje igrališta za djecu. Općina Busovača je podržala inicijativu da se postavi igralište za djecu i finansirala je pripremanje podloge za igralište, izradu i postavljanje klackalica, klupa i kanti za smeće. U okviru projekta finansiranog od strane Danske Vlade: "Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima" kojeg implementiraju Udruženje fea (lnicijativa za šumarstvo i okoliš) i Danska savjetodavna služba, finansirano je igralište za djecu izrađeno od drveta, sa ljuljačkama i toboganom i pratećom edukacionom infografikom (koja se može preuzeti na sljedećem linku). Program je finansiran od strane Danske Vlade kroz Fond za jačanje civilnog drustva - CISU, a implementira se uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i općine Busovača.


Važno je naglasiti da je prilikom izrade prethodno navedenih elemenata za dječije igralište korišteno drvo iz privatnih šuma, kako bi se građanima i javnosti skrenula pažnja da su privatne šume značajan, ali trenutno dosta zanemaren prirodni resurs. U tom smislu Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona ima za cilj da kroz doedukaciju, treninge, razmjenu znanja i iskustva između privatnih šumoposjednika, poboljša kvalitet i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama na području Srednjobosanskog kantona. Svrha Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je da bude jedna vrsta „servisa“ za vlasnike privatnih šuma na području Srednjobosanskog kantona, gdje bi privatni šumoposjednici imali mogućnost da dođu do informacija, znanja i mogućnosti za unapređenje svog privatnog šumoposjeda. Pored toga Asocijacija privatnih šumoposjednika radi na unapređenju životne sredine u cilju unapređenja životnog standarda svih građana što se vidi iz različitih vidova saradnje sa svim interesnim grupama.


Da bismo unaprijedili svijest o značaju prirodnih resursa u ovom slučaju šuma, odnosno privatnih šuma potrebno je raditi sa djecom u cilju poticanja i unapređenja ekološke svijesti. U tom procesu djeca postaju svjesna životne sredine i prirodnog okruženja i u svom daljem razvoju stječu potrebne osobine i vještine za odgovorno ponašanje prema prirodi i prirodnim resursima. Krajnji rezultat unapređenja svijesti kod djece bi se trebao ogledati u odgovornom i održivom korištenju i unapređenja prirodnih resursa, konkretno šuma. Kroz ovaj projekat Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK pokazuje da pored svog primarnog fokusa na vlasnike privatnih šuma, značajnu pažnju posvećuje najmlađim članovima društva i svim građanima kako bismo kroz zajedničke aktivnosti unaprijedili kvalitetu života u općini Busovača i u svim ostalim općinama na području Srednjobosanskog kantona.102 views0 comments

Commentaires


bottom of page