top of page
Search
  • Admin

U nastavku promotivne kampanje u Travniku postavljeno igralište za djecu i mapa deponija otpada

Updated: Sep 24, 2020

U nastavku promotivne kampanje za podizanje javne svijesti o značaju šuma (sa posebnim naglaskom na privatne šume) u Srednjobosanskom kantonu u Travniku na gradskom trgu je postavljenja edukaciona infografika sa interesantnim činjenicama o šumi i drvetu, dok je u Aleji Konzula postavljeno igralište za djecu (napravljeno od drveta iz privatnih šuma). Promotivna kampanja ima za cilj edukaciju i podizanje svijesti građana i djece o značaju šuma.


Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz zajedničku saradnju zajedno sa općinom Travnik u junu 2020. godine odabrala lokaciju za postavljanje igrališta za djecu. U okviru projekta finansiranog od strane Danske Vlade: "Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima" kojeg implementiraju Udruženje fea (lnicijativa za šumarstvo i okoliš) i Danska savjetodavna služba, finansirano je igralište za djecu izrađeno od drveta, sa ljuljačkama i toboganom i pratećom edukacionom infografikom (koja se može preuzeti na sljedećem linku). Program je finansiran od strane Danske Vlade kroz Fond za jačanje civilnog drustva - CISU, a implementira se uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i općine Travnik.


U cilju podizanja svijesti građana o značaju adekvatnog odlaganja otpada na gradskom trgu je postavljen informativni pano sa mapom ilegalnih deponija otpada na području općine Travnik. Mapa ilegalnih deponija otpada je izrađena u okviru projekta: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija otpada koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik (mapa se može preuzeti na sljedećem linku), finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Kantonalne uprave za šumarstvo. Iste mape ilegalnih deponija otpada, zajedno sa klupama će biti postavljene na 6 mjesta na dionici šetnice na Vlašiću u dužini od 10 km (riječ je o dionici Smet-Trafo stanica). Trenutno je na području općine Travnik identificirano i mapirano 176 ilegalnih deponija otpada koje se uglavnom nalaze u šumi i na šumskom zemljištu. Ovako veliki broj ilegalnih deponija otpada na području općine Travnik ukazuje da kod građana nije dovoljno razvijena svijest o adekvatnom odlaganju otpada i da je na edukaciji i podizanju svijesti potrebno raditi u budućnosti kako bi se smanjio broj ilegalnih deponija otpada.
48 views0 comments

Comments


bottom of page