top of page
Search
  • Admin

SRETAN MEĐUNARODNI DAN ŠUMA 21. MART

Na današnji dan 21. mart, koji je ujedno i prvi dan proljeća se obilježava Međunarodni dan šuma. U nastavku teksta vam donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o šumama na globalnom nivou i zašto su šume važne za čovječanstvo.


Šume pozitivno utječu na ljudsko zdravlje i osiguravaju svjež zrak, hranu, pitku vodu, proizvode od drveta i nedrvne šumske proizvode. U razvijenim zemljama do 25 posto svih lijekova imaju biljnu osnovu, dok u zemljama u razvoju čak 80 posto lijekova ima biljnu osnovu. Šume su važne jer su stanište za mnoge biljne i životinjske vrste, reguliraju klimu i vodne režime, osiguravajući nam čistu vodu, dok istovremeno pročišćavaju zrak koji udišemo. Šume usporavaju i ublažavaju klimatske promjene skladištenjem ugljika, štite zemlju od erozije i doprinose očuvanju vodnih resursa. Obnavljanje, pošumljavanje i održivo gospodarenje šumama, pozitivno utječe na ublažavanje klimatskih promjena i očuvanje biološke raznolikosti, dok se istovremeno osiguravaju drvni i nedrvni proizvodi i usluge potrebne za održivi razvoj društva.


Šume trenutno zauzimaju oko 4.000 miliona hektara, što čini oko 31% površine planete. Svijet svake godine gubi 10 milijuna hektara šume što približno odgovara površini Islanda, dok degradacija zemljišta negativno utječe na gotovo 2 milijarde hektara zemljišta, što je područje veće od Južne Amerike. Zbog gubitka i degradacije šuma emitiraju se velike količine stakleničkih plinova koji utječu na povećanje temperatura i pojavu klimatskih ekstrema, dok je najmanje 8 posto šumskih biljaka i 5 posto šumskih životinja pod izuzetno velikim rizikom od izumiranja. Procjenjuje se da su šume dom za oko 80% bioloških vrsta, od kojih se samo u slivu Amazona 1.300 njih koristi u medicinske svrhe.


Na globalnom nivou šume pružaju više od 86 milijuna zelenih radnih mjesta i podržavaju egzistenciju mnogo većeg broja ljudi. Prema podacima Ujedinjenih Nacija, postoji oko 1.6 milijardi ljudi čiji život direktno zavisi od šuma, budući da ovi ekosistemi ruralnim zajednicama pružaju drvo, zaklon, energiju, hranu, prihode i lijekove. Drvo iz šuma kojima se gospodari na održiv način podržava razne industrije, od proizvodnje papira do izgradnje zgrada od drveta. Ulaganje u obnovu i pošumljavanje šuma pomoći će gospodarstvima da se oporave od pandemije COVID 19 stvaranjem još više radnih mjesta.


Imajući u vidu sve prethodno navedene činjenice, važno je da se zapitamo kakav je naš odnos prema šumama i šta možemo uraditi da sačuvamo naše šume za buduće generacije koje dolaze?


Izvor: www.fao.org

30 views0 comments

コメント


bottom of page