top of page
Search
  • Admin

POZIV NA PETU REDOVNU SKUPŠTINU ASOCIJACIJE PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDIKA SBK

Updated: Apr 4, 2023

Poštovane/i,


Na osnovu člana 21. Statuta Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona sazivam petu redovnu skupštinu Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, koja će se održati u uredu Asocijacije na adresi Alekse Šantića bb u Busovači, 05.04.2023. godine sa početkom u 18:30 sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnog predsjedništva

2. Izbor verifikacione komisije

3. Izbor zapisničara

4. Izbor ovjerivača zapisnika

5. Izvještaj o radu za 2022. godinu

6. Finansijski izvještaj za 2022. godinu

7. Plan rada za 2023. godinu

8. Finansijski plan za 2023. godinu

9. Tekuća pitanja


S poštovanjem,

Predsjednik skupštine

Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK


Ivan Marinić

14 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page