top of page
Search
  • Admin

POSTAVLJENI INFORMATIVNO-EDUKATIVNI PANOI U CILJU SPREČAVANJA ODLAGANJA OTPADA I SMEĆA

U okviru projekta: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača, finansiranog od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU Šumarstva i Poljoprivrede članovi Asocijacije privatnih šumposjednika SBK su na lokalitetima četiri sanirane deponije otpada (Milavice, Tisovac, Krčevine-Barica i Putiš-Dvor ) organizirali postavljanje informativno-edukativnih panoa u cilju unaprijeđenja svijesti lokalnog stanovništva o sprečavanju nastanka deponija otpada i potrebi organiziranog odlaganja otpada. U saradnji sa općinom Busovača, ŠPD Srednjobosanskim šumama d.o.o. Donji Vakuf-šumarija Busovača, Kantonalnom upravom za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i svim ekološki osviještenim građanima vršit će se kontinuirani monitoring saniranih lokaliteta u cilju sprečavanja ponovnog odlaganja otpada na sanirane lokalitete čemu će svakako doprinijeti i postavljeni panoi.


Informativni pano o finansijeru projekta, nosiocu projekta i partnerima u projektu i zabrani odlaganja otpada na saniranim lokacijama

48 views0 comments

Comments


bottom of page