top of page
Search
  • Admin

POČETAK PROJEKTA: IDENTIFIKACIJA, MAPIRANJE I SANIRANJE ODABRANIH DEPONIJA OTPADA U NOVOM TRAVNIKU

Danas je u Novom Travniku u prostorijama šumarije Novi Travnik održan inicijalni sastanak partnera u projektu: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Novi Travnik. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona i ima za cilj da se na području općine Novi Travnik izvrši detaljna identifikacija i mapiranje svih ilegalnih deponija otpada. U okviru projekta je predviđeno saniranje (prikupljanje, utovar i odvoz otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici) ilegalne deponije otpada i smeća na području vodozahvata Jaglenac. Koordinator projekta Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta. Kroz komunikaciju i pripremu prijedloga projekta sa partnerima u projektu: općina Novi Travnik, ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf, Javno komunalno preduzeće „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Javno preduzeće „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik, Turistička Zajednica SBK/KSB, i Fea-inicijativa za šumarstvo i okoliš identificirana je problematika nastajanja ilegalnih deponija otpada, kao posljedica neodgovornog odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva.


Na današnjem sastanku partneri u projektu su dogovorili termin i organizaciju saniranja ilegalne deponije otpada na području vodozahvata Jaglenac. Planirano je da se u toku ove sedmice izvrši saniranje ilegalne deponije otpada na području vodozahvata Jaglenac, nakon čega će u narednim mjesecima uslijediti identificiranje i mapiranje svih ilegalnih deponija na području općine Novi Travnik.69 views0 comments

コメント


bottom of page