top of page
Search
  • Admin

ORGANIZIRANO URUČENJE MAPA DEPONIJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BUSOVAČA PARTNERIMA U PROJEKTU

Nakon uspješne realizacije projekta: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača, finansiranog od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU Šumarstva i Poljoprivrede članovi Asocijacije privatnih šumposjednika su organizirali sastanke sa partnerima u implementaciji projekta i uručili im odštampane mape deponija otpada na državnom i privatnom šumskom zemljištu na području općine Busovača. U okviru projekta je uspješno organizirana i realizirana akcija čišćenja četiri divlje deponije na šumskom zemljištu na području općine Busovača. Identificirane su i mapirane deponije otpadana na području općine Busovača, te izvršene procjene količina otpada na postojećim deponijama.


Uspješnom saradnjom sa partnerima u projektu: Općina Busovača, Javno komunalno preduzeće Komunalac d.o.o. Busovača, ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača, Lovačko društvo „Zec“ Busovača, Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača, Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i fea-Inicijativa za šumarstvo i okoliš, Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona kroz društveno koristan rad promovira održivo korištenje šumskih resursa i nastoji doprinijeti smanjivanju broja divljih deponija na području Srednjobosanskog kantona. Ovim putem apelujemo na sve građane da kao odgovorni građani smanjimo štetan utjecaj smeća i otpada na okoliš i šumske resurse kroz organizirano odlaganje otpada. Čist okoliš naša je odgovornost i obaveza.
Mapa deponija otpada na području općine Busovača

91 views0 comments

Comentarios


bottom of page