top of page
Search

Održavanje Osnivačke skupštine Udruženja

fea i DFE pomogli su “Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona” u Busovači, gdje su usvojeni i donijeti svi relevantni akti za rad i funkcionisanje Udruženja: Statut Udruženja, Odluka o osnivanju Udruženja i druge relevantne odluke. Udruženje će kontinuirano raditi na edukaciji, savjetovanju, zastupanju prava i interesa svojih članova i drugim aktivnostima, a sve u cilju unaprijeđenog upravljanja i korištenja privatnih šuma Srednjobosanskog kantona.

Ovo je prvo udruženje, ovog tipa, koje će okupiti i zastupati interese svih privatnih šumoposjednika na nivou jednog kantona. Na Osnivačkoj skupštini izabrano je i rukovodstvo ključnih tijela Udruženja: članovi Upravnog i Nadzornog odbora, Sekretar udruženja i predsjednik Skupštine Udruženja, a dok samu Skupštinu Udruženja sa pravom glasanja čine svi članovi Udruženja koji su vlasnici ili suvlasnici privatnog šumskog posjeda.fea i danski partneri iz DFE kontinuirano rade na jačanju civilnog društva kroz osnivanje ovog Udruženja i unaprijeđenju statusa privatnih šumoposjednika u FBiH.

4 views0 comments

Comments


bottom of page