top of page
Search
  • Admin

Održana Treća redovna godišnja skupština Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK

17.12.2020. godine u Busovači je uspješno održana Treća redovna godišnja skupština Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona. Na skupštini je prezentiran izvještaj o radu za 2020. godinu i usvojen finansijski izvještaj za 2020. godinu. Pored toga prezentiran je i usvojen plan rada za 2021. godinu i finansijski plan za 2021. godinu. Održavanje Treće redovne skupštine Asocijacije privatnih šumoposjednika je jako važno zbog otežanih okolnosti rada u periodu u kojem traje pandemija COVID 19. Imajući u vidu specifične uvjete rada tijekom trajanja pandemije COVID 19, Treća redovna skupština Asocijacije privatnih šumoposjednika SBK je održana uz poštivanje svih donesenih naredbi Kriznog štaba Federacije BiH, a koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, obaveznu dezinfekciju ruku i poštivanje fizičke distance od minimalno 2 metra.


Trenutno Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK ima 158 članova iz 7 općina (Busovača, Kreševo, Fojnica, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Kiseljak) na području Srednjobosanskog kantona. U 2021. godini plan Asocijacije je da članstvom obuhvati još 5 općina na području SBK, čime bi se obuhvatilo svih 12 općina. Na taj način će se informirati, mobilizirati i učlaniti u Asocijaciju vlasnici privatnih šuma sa područja cijelog Srednjobosanskog kantona, a sve u cilju unapređenja održivog gospodarenja privatnim šumama i edukacije vlasnika privatnih šuma.49 views0 comments

Comments


bottom of page