top of page
Search
  • Admin

Održana posljednja radionica u okviru projekta "Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini” u Sarajevu

U okviru projekta "Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini, održana je posljednja, treća radionica u Sarajevu. Slično kao i prethodne radionice u Čelincu i Travniku, radionica je bila posvećena prezentaciji dosadašnjih rezultata projekta, edukaciji učesnika o mogućnostima i potrebama za certificiranjem privatnih šuma u Bosni i Hercegovini (BiH) PEFC standardom, te poticanju diskusije o tematici.


Radionica je okupila 22 učesnika/-ce, među kojima su bili predstavnici javne šumarske administracije, javnih preduzeća šumarstva, nevladinog sektora, privatni šumoposjednici i stručnjaci iz sektora šumarstva, koji su imali priliku da podijele svoja mišljenja i ideje o procesu certificiranja privatnih šuma u BiH PEFC standardom. Zbog lokaliteta radionice, nešto više osvrta je dato na stanje privatnih šuma na području Kantona Sarajevo (KS).


Ključni zaključci radionice obuhvatili su:

  • Mali broj privatnih šumoposjednika sa područja KS je zainteresovan za aktivno gospodarenje svojim šumama, što potvrđuje broj zahtjeva za sječu u privatnim šumama podnesen Upravi za šumarstvo KS. Niska zainteresovanost prisutna je i uz napore javnih institucija da probude ovaj proces, kroz aktivnosti kao što su besplatno dijeljenje sadnica privatnim šumoposjednicima.

  • Trenutno stanje privatnih šuma u KS i cijeloj državi nije zadovoljavajuće, s prepoznatom devastacijom i pojavom ilegalnih aktivnosti u privatnim šumama.

  • Neki od predstavnika javne šumarske administracije smatraju da će biti potrebni značajni napori za pokretanja procesa certificiranja privatnih šuma na području KS s obzirom na nedostatak visokovrijednog drveta i potencijalne finansijske koristi za šumoposjednike, dok drugi učesnici tvrde da je trenutno nezadovoljavajuće stanje u sektoru privatnih šuma upravo razlog da se proces certificiranja hitno pokrene na području ovog kantona i cijele BiH.

  • Prepoznaje se potreba za uređenjem zakonskih rješenja i dodatnim formiranjem asocijacija privatnih šumoposjednika.


Nakon radionice, učesnici su nastavili diskusiju tokom zajedničkog ručka, što je doprinijelo daljem umrežavanju i analizi tematike privatnih šuma. Prikupljene informacije sa disusija sa učesnicima/-cama radionica daju novi uvid i otvaraju prostor za dalje usmjeravanje procesa promocije certificiranja privatnih šuma u BiH PEFC standardom.


Nakon održanih radionica, organizacija Završne konferencije projekta planirana je za 15.05.2024. godine na Vlašiću. Očekuje se da će ovaj događaj biti prilika za sumiranje dosadašnjih rezultata projekta i dalju diskusiju o mogućnostima afirmacije procesa certificiranja privatnih šuma u BiH PEFC standardom.


Radionica je organizovana uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaji radionice su isključiva odgovornost partnera u projektu, Udruženja privatnih šumovlasnika “NAŠA ŠUMA”, Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, Inicijative za kvalitet i održivi razvoj – IKOR, Inicijative za šumarstvo i okoliš - FEA i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.
2 views0 comments

Comments


bottom of page