top of page
Search
  • Admin

Održan sastanak u općini Jajce u cilju informiranja i mobiliziranja privatnih šumoposjednika

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona ima za cilj da do kraja 2021. godine privatni šumoposjednici iz svih 12 općina Srednjobosanskog kantona budu zastupljeni kao članovi Asocijacije. U cilju informiranja, mobilizacije i učlanjivanja privatnih šumoposjednika sa područja općine Jajce, 17.09.2020. godine u općini Jajce je održan sastanak sa načelnikom općine Jajce. Na sastanku su prezentirane dosad poduzete aktivnosti od strane Asocijacije za unapređenje privatnog šumoposjeda, aktivnosti koje su u toku i planovi za naredni period. Pored toga bilo je riječi o problemima sa kojima se susreću vlasnici privatnih šuma na području općine Jajce. Na sastanku je dogovoreno imenovanje kontakt osobe ispred općine Jajce i organiziranje sastanka sa predstavnicima mjesnih zajednica sa područja općine Jajce kako bi se informirali, mobilizirali i učlanili u Asocijaciju privatni šumoposjednici sa područja općine Jajce.


Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz zajedničku saradnju zajedno sa općinom Jajce u augustu 2020. godine odabrala lokaciju (područna škola Bešpelj) za postavljanje igrališta za djecu u okviru promotivne kampanje koja ima za cilj edukaciju i podizanje svijesti građana i djece o značaju šuma. U okviru projekta finansiranog od strane Danske Vlade: "Osnaživanje zajednica putem demokratskog upravljanja prirodnim resursima" kojeg implementiraju Udruženje fea (lnicijativa za šumarstvo i okoliš) i Danska savjetodavna služba, finansirano je igralište za djecu izrađeno od drveta iz privatnih šuma, sa ljuljačkama i toboganom i pratećom edukacionom infografikom.


U radu sa djecom i mladima je važno staviti fokus na ekološko obrazovanje, poimanje i razumijevanje životne sredine u cilju razvijanja ekološke svijesti kod djece. U procesu učenja djeca stječu znanja u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, međutim ključna uloga odraslih osoba se ogleda u davanju primjera mlađim od sebe. Ukoliko se dobrim primjerima/ponašanjem ukazuje i pokazuje na odgovorno ponašanje prema prirodi i prirodnim resursima, djeca će lakše i brže steći dobre navike koje će rezultirati bavljenjem ekološkim aktivnostima i očuvanjem životne sredine. Nažalost u našem okruženju, u svakoj općini, puno je negativnih primjera odraslih osoba sa neodgovornim odnosom prema prirodnim resursima, što rezultira narušavanjem i degradacijom prirodnih resursa. Problem podizanja ekološke svijesti kod svih starosnih kategorija nije moguće riješiti preko noći, nego je potrebno osmisliti programe ekološke edukacije i što prije početi sa njihovim provođenjem, kako bi sadašnje generacije ostavile prirodne resurse u što boljem stanju za buduće generacije, što je i sama bit održivog razvoja. Kroz rad sa mladim generacijama Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK nastoji pozitivno utjecati na buduće članove društva kako bismo održivije gospodarili prirodnim resursima i sačuvali naše šume za buduće generacije.
36 views0 comments

Comments


bottom of page