top of page
Search
  • Admin

Održan sastanak u općini Bugojno u cilju informiranja i mobiliziranja privatnih šumoposjednika

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona ima za cilj da do kraja 2021. godine privatni šumoposjednici iz svih 12 općina Srednjobosanskog kantona budu zastupljeni kao članovi Asocijacije. U cilju informiranja, mobilizacije i učlanjivanja privatnih šumoposjednika sa područja općine Bugojno, 19.05.2021. godine u općini Bugojno je održan sastanak sa načelnikom općine Bugojno. Na sastanku su prezentirane dosad poduzete aktivnosti od strane Asocijacije za unapređenje privatnog šumoposjeda, aktivnosti koje su u toku i planovi za naredni period. Pored toga bilo je riječi o problemima sa kojima se susreću vlasnici privatnih šuma na području općine Bugojno. Na sastanku je dogovoreno imenovanje kontakt osobe ispred općine Bugojno i organiziranje sastanka sa predstavnicima mjesnih zajednica sa područja općine Bugojno kako bi se informirali, mobilizirali i učlanili u Asocijaciju privatni šumoposjednici sa područja općine Bugojno.


Ovim putem Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK poziva sve vlasnike ili suvlasnike privatnih šuma sa područja Srednjobosanskog kantona da se učlane u Asocijaciju, u cilju ostvarivanja svojih interesa i unapređenja gospodarenja privatnim šumama. U Asocijaciju privatnih šumoposjednika SBK se možete učlaniti tako što ćete popuniti pristupnicu u prostorijama kancelarije Asocijacije u Busovači na adresi: Alekse Šantića bb (više informacija možete na dobiti pozivom na broj mobitela: +387 63 557 027) i nakon toga ćete ostvariti pravo na besplatne savjetodavne usluge i informacije u cilju unapređenja privatnih šuma na području Srednjobosanskog kantona.

39 views0 comments

Comments


bottom of page