top of page
Search
  • Admin

Održan sastanak sa partnerima u projektu u Travniku i dogovoren datum za saniranje deponije otpada

Updated: Aug 24, 2020

Danas je u Travniku u šumariji Travnik uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, održan sastanak partnera u projektu: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona i ima za cilj da se na području općine Travnik izvrši detaljna identifikacija i mapiranje svih ilegalnih deponija otpada. U okviru projekta je predviđeno saniranje (prikupljanje, utovar i odvoz otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici) ilegalne deponije otpada i smeća na području planine Vlašić. Koordinator projekta Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta. Kroz komunikaciju i pripremu prijedloga projekta sa partnerima u projektu: općina Travnik, ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf, Javno komunalno preduzeće „Bašbunar“ Travnik, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Turistička Zajednica SBK/KSB, Vlašić planet života i Fea-inicijativa za šumarstvo i okoliš identificirana je problematika nastajanja ilegalnih deponija otpada, kao posljedica neodgovornog odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva.

Na današnjem sastanku partneri u projektu su dogovorili termin i organizaciju saniranja ilegalne deponije otpada na području planine Vlašić. Planirano je da se u toku sljedeće sedmice izvrši saniranje ilegalne deponije otpada na području Vlašića na dionici šetnice (Trafo stanica-Smetovi) dužine 10 kilometara. Identificiranje i mapiranje svih ilegalnih deponija na području općine Travnik je uspješno završeno u prethodnim mjesecima, a Mapa ilegalnih deponija otpada na području općine Travnik u šumi i na šumskom zemljištu izrađena u okviru projekta se može pogledati na sljedećem web linku: https://82b97101-b3fe-4212-825a-cf93121e4f97.filesusr.com/ugd/1e8fe9_27601c938f6d4ff9a162ffa3592e8732.pdf
31 views0 comments
bottom of page