top of page
Search
  • Admin

IZVRŠENA SANACIJA DEPONIJE OTPADA NA PODRUČJU VODOZAHVATA JAGLINAC U NOVOM TRAVNIKU

U okviru projekta Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Novi Travnik finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona u periodu od 28.-30.11.2019. godine izvršena je sanacija ilegalne deponije otpada i smeća na području vodozahvata Jaglinac u neposrednoj blizini naselja Muholjiči. Ilegalna deponija otpada se nalazila u šumi i na šumskom zemljištu iznad vodotoka, a obzirom da je riječ o velikom nagibu otpadne i ocjedne vode iz deponije su predstavljale opasnost i rizik za kontaminaciju vodotoka čime bi se ugrozilo zdravlje stanovništva sa područja općine Novi Travnik. Sanacija deponije otpada se realizirala na način da je tijekom dva dana izvršeno prikupljanje, utovar, odvoz, sortiranje i odlaganje otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici. Treći dan je u saradnji sa ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf izvršeno nasipanje nekadašnje deponije kako bi se u narednom periodu stvorili uvjeti za rekultivaciju i pošumljavanje tog područja. Problem ilegalnog odlaganja otpada i smeća u šumi i na šumskom zemljištu je općeprisutan i kao takav zahtijeva sistematski pristup i uključivanje što više interesnih grupa u rješavanje ovog problema. Ilegalno odlaganje otpada u šuma i na šumsko zemljište uzrokuje štetne emisije u vode, zrak i zemljište koje mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi i okoliš.


U skladu s tim Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona zajedno sa općinom Novi Travnik, ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf, Javnim komunalnim preduzećem „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik, Javnim preduzećem „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik, Turističkom Zajednicom SBK/KSB, i Fea-inicijativom za šumarstvo i okoliš su učestvovali u sanaciji ilegalne deponije otpada na području vodozahvata Jaglinac u cilju unapređenja stanja okoliša i prirodnih resursa. Zajedničkim radom i naporima važno je djelovati preventivno i sprečavati nastajanje ilegalnih deponija otpada i smeća i osigurati organizirano odlaganje otpada svim stanovnicima na području općine Novi Travnik.


Nadamo se da će ovaj primjer sanacije ilegalne deponije na području vodozahvata Jaglinac kroz zajedničku saradnju nevladinog sektora, lokalne zajednice i javnih preduzeća postati primjer i praksa na području cijelog Srednjobosanskog kantona kako bismo održivo gospodarili prirodnim resursima i ostavili ih u naslijeđe budućim generacijama u još boljem stanju.
108 views0 comments

Comments


bottom of page