top of page
Search
  • Admin

Finansijeru i partnerima u projektu na području općine Travnik uručene mape i promotivni materijali

U toku je implementacija projekta: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija otpada koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Kantonalne uprave za šumarstvo. U okviru projekta je u prethodnih nekoliko mjeseci rađeno na identifikaciji, mapiranju i procjeni količina otpada na šumskom zemljištu na području općine Travnik. Kao rezultat višemjesečnog prikupljanja podataka pripremljeni su i izrađeni promotivni materijali u vidu Mape ilegalnih deponija otpada na državnom i privatnom šumskom zemljištu na području općine Travnik i Brošura o štetnosti odlaganja otpada u prirodu i nastajanje ilegalnih deponija otpada na području općine Travnik.


Na sastancima sa predstavnicima Kantonalne uprave za šumarstvo SBK, Javnog komunalnog preduzeća „Bašbunar“ Travnik i općine Travnik uručene su mape i brošure. U narednom periodu će biti organizirani sastanci sa ostalim partnerima u projektu: ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Travnik, Turistička Zajednica SBK/KSB, Udruženje Vlašić planet života, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB i fea-Inicijativa za šumarstvo i okoliš sa ciljem da im se uruče mape i promotivni materijali.


U okviru projekta je planirano da se izvrši sanacija i čišćenje otpada na dionici šetnice na Vlašiću u dužini od 10 km (riječ je o dionici Smet-Trafo stanica). Plato Vlašića zajedno sa dionicom koja se planira sanirati predstavlja jednu vrstu vazdušne banje koja je jako važna za osobe sa respiratornim oboljenjima. Vazdušne banje odlikuje susretanje različitih vazdušnih klima, velika godišnja insolacija, izostanak aerozagađivača, visoka koncentracija jona i ozona u vazduhu i prisustvo šumske vegetacije što blagotvorno djeluje na osobe koje imaju zdravstvenih problema kao što su: malokrvnost, plućna oboljenja, alergije i neurološka oboljenja. Da bi se postigao potpuni efekat liječenja i osigurao estetski ugođaj potrebno je izvršiti sanaciju i čišćenje ove dionice od otpada. Sanacija deponije otpada će se realizirati na način da će se izvršiti prikupljanje, utovar i odvoz otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici. Na lokalitetu koji će biti saniran predviđeno je da se postave informativni panoi o financijeru projekta, nosiocu projekta i partnerima u projektu i zabrani odlaganja otpada na saniranim lokacijama. Pored informativnih panoa predviđeno je i da se postave drvene klupe na lokalitetima na kojima će biti postavljeni informativni panoi, kako bi posjetioci i šetači mogli nakon kraćih dionica šetnje odmoriti.


92 views0 comments

Comments


bottom of page