top of page
Search
  • Admin

Akcija pošumljavanja u Travniku u okviru sedmice Klimatske diplomatije

Članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona u saradnji sa nevladinom organizacijom Inicijativa za šumarstvo i okoliš, Kantonalnom upravom za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf su u okviru sedmice Klimatske diplomatije učestvovali u organizaciji i provođenju akcije pošumljavanja na području općine Travnik. Akcija pošumljavanja je realizirana 02.10.2019. godine na lokalitetu Goleš-Radalj na području općine Travnik pri čemu su za pošumljavanje korištene sadnice jele (Abies alba) i gorskog javora (Acer pseudoplatanus). Lokalitet za pošumljavanje je odabran u saradnji sa ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf i Kantonalnom upravom za šumarstvo Srednjobosanskog kantona. Članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona svojim radom i zalaganjem nastoje doprinijeti inicijativi Europske Unije u borbi protiv klimatskih promjena na području Srednjobosanskog kantona, te motivirati djecu i mlade da se aktivnije uključe u akcije pošumljavanja. Malim koracima i aktivnostima nastojimo doprinijeti velikim promjenama.


Ako razmišljate godinu dana unaprijed, posijte sjeme.

Ako razmišljate deset godina unaprijed, posadite drvo.


46 views0 comments

Comments


bottom of page