top of page
Search

AKCIJA ČIŠĆENJA 4 DIVLJE DEPONIJE KOJE SE NALAZE NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE BUSOVAČA

Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK trenutno implementira projekat pod nazivom: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača, a koji je finansiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU šumarstva i poljoprivrede. U okviru projekta su planirane i implementirane sljedeće aktivnosti:

  • Identifikacija divljih deponija i procjena količina otpada u cilju izrade spiska i mape divljih deponija na području općine Busovača.

  • Tijekom trajanja projekta izvršit će se saniranje četiri divlje deponije koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu na području općine Busovača.

  • U cilju podizanja svijesti lokalnog stanovništva o prevenciji nastajanja i štetnosti divljih deponija u šumi i na šumskom zemljištu, za vrijeme trajanja projekta će se izraditi, odštampati i distribuirati letak o štetnosti odlaganja otpada u prirodu i nastajanja divljih deponija.


Projekat je implementiran od strane Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona u saradnji sa sljedećim partnerima u projektu:

  1. Općina Busovača

  2. Javno komunalno preduzeće Komunalac d.o.o. Busovača

  3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača

  4. Lovačko društvo „Zec“ Busovača

  5. Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača

  6. Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona

  7. Inicijativa za šumarstvo i okoliš - fea


Koristimo ovu priliku da Vas informiramo da će u četvrtak 23.05.2019. godine u saradnji sa partnerima na projektu biti organizirano saniranje i čišćenje (prikupljanje, utovar i odvoz smeća i otpada) 2 divlje deponije na lokalitetima: Milavice i Tisovac. Okupljanje učesnika u akciji saniranja divljih deponija će biti organizirano ispred zgrade šumarije Busovača u 08:00, odakle će se krenuti na lokalitet Milavice, a nakon izvršene sanacije će se pristupiti sanaciji divlje deponije otpada i smeća u Tisovcu.


U petak, 24.05.2019. godine će biti organizirano saniranje i čišćenje (prikupljanje, utovar i odvoz smeća i otpada) 2 divlje deponije na lokalitetima: Krčevine-Barica i Putiš-Dvor. Okupljanje učesnika u akciji saniranja divljih deponija će biti organizirano ispred zgrade šumarije Busovača u 08:00, odakle će se krenuti na lokalitet Krčevine-Barica, a nakon izvršene sanacije će se pristupiti sanaciji divlje deponije otpada i smeća na lokaciji Putiš-Dvor.U akciji čišćenja i saniranja 4 divlje deponije smeća i otpada učestvovat će: predstavnici općine Busovača, uposlenici javnog komunalno preduzeće Komunalac d.o.o. Busovača, uposlenici ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača, članovi Lovačkog društva „Zec“ Busovača, članovi Udruženja za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i predstavnici Inicijative za šumarstvo i okoliš – fea i članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona.


Molimo sve zainteresirane i ekološki osviještene građanke i građane, a naročito lokalno stanovništvo da svojim aktivnim učešćem pomognu u akciji čišćenja i saniranja divljih deponija na lokalitetima: Milavice, Tisovac, Krčevine-Barica i Putiš-Dvor 23. i 24.05.2019. godine. Kao odgovorni građani smanjimo štetan utjecaj smeća i otpada na okoliš kroz organizirano odlaganje otpada. Čist okoliš naša je odgovornost i obaveza.


Za više informacija možete se obratiti predsjedniku Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, gospodinu Slaviši Čavara na broj mobitela. 063 557 027.

80 views0 comments

Comments


bottom of page